Na 300 finalistů bude své SOČky obhajovat v Brně

Nejlepší středoškoláci z celé republiky se v sobotu 15. června 2013 utkají o první místa v soutěži Středoškolská odborná činnost. Finalisté z 18 oborů budou soupeřit před odbornými porotami v prostorách Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Tito studenti se na často vysoké úrovni věnovali celý rok své práci, a představují tak velmi nadanou a perspektivní skupinu mladých lidí, kteří jednou budou přínosem pro každou univerzitu.

Co je to SOČ?

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je pro studenty vynikajícím startem profesní kariéry, ať už se věnují chemii, informatice, strojírenství nebo historii. "Dochází několik měsíců na odborná pracoviště, nasbírají kontakty, zjistí, jestli je konkrétní obor baví, naučí se psát odborný text a bakalářská práce pro ně jednou bude hračka," vysvětlil ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Miloš Šifalda.

Pořadatelství Celostátní přehlídky je putovní. Letos jím bylo pověřeno JCMM, které akci organizuje společně s Masarykovou univerzitou. V historii SOČ je to poprvé, kdy se Celostátní přehlídka středoškolských vědeckých prací koná na půdě některé z univerzit. Záštitu nad přehlídkou také převzal Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

"Úroveň prací podle slov hodnotitelů často dosahuje kvalit bakalářských, někdy dokonce diplomových prací, přestože je studentům většinou 16 až 18 let," řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. V roce 2013 se do Středoškolské odborné činnosti zapojilo zhruba 1 400 prací. Těm se středoškoláci věnovali ve školním roce 2012/2013, ti nejnadšenější už od léta 2012. Každý student SOČku konzultuje se svým školitelem. Ten mu radí po stránce formální i odborné. Studenti pak postupují přes školní, okresní a krajská kola až (v případě těch nejúspěšnějších) do celostátní přehlídky.

Co je možné vidět během obhajob?

Obhajoby probíhají podobně jako obhajoby bakalářských prací v 18 oborech v budově ESF MU v sobotu 15. června od 8 hodin až do odpoledne. V 16 hodin pak studenti odhalí své SOČky na posterech ve foyer. "Postery představují jednoduchý způsob, jak velmi odborné a specializované práce přiblížit i veřejnosti z řad středoškoláků, rodičů nebo pedagogů," vysvětlil Šifalda.

Webové stránky akce: http://cpsoc.jcmm.cz/

Přehled oborů, v nichž studenti obhajují: http://www.soc.cz/obory
foto JMKfoto JMKfoto JMK