Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek navštívil místa postižená povodněmi

Hejtman Michal Hašek se jako předseda Asociace krajů ČR v úterý 4. června 2013 seznamoval se situací v povodněmi zasažených krajích ČR a jednal o konkrétních požadavcích na pomoc.

V Mělníku se setkal se starostou města Ctiradem Mikešem a s středočeským hejtmanem Josefem Řihákem, seznámil s aktuální situací, vyhlášením částečné evakuace a navštívil nedávno dokončené protipovodňové opatření, které zatím ochránilo část Mělníka před povodní. Ve vodou zasažených Zálezlicích projednal se starostou Jiřím Čížkem možné poskytnutí finanční pomoci od Jihomoravského kraje. Diskutoval také s místními občany a se záchranáři - hasiči a členy Českého Červeného kříže. „Slíbil jsem jim, že po povodních Asociace krajů znovu zvedne téma financování složek IZS, které místo státu musí suplovat v posledních letech kraje ČR,“ uvedl hejtman Hašek, který se poté v Praze sešel s úřadujícím primátorem města (a hejtmanem) Tomášem Hudečkem. S ním jednal o povodňové situaci v Praze, o aktuálních problémech a možné pomoci krajů hlavnímu městu.
V Ústí nad Labem pak hejtman Hašek jednal s ústeckým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem. „Kromě aktuální pomoci se musíme soustředit na podporu postižených krajů v době, kdy voda již opadne. Proto chceme iniciovat společné jednání krajů a vlády, aby byla narovnána pravidla pro čerpání státních dotací krajů i obcí. V tuto chvíli jsou kraje výrazně znevýhodněné, přestože na jejich majetku bývají povodňové škody největší. Velkou šancí, jak pomoci postiženým územím, je čerpání evropských dotací, které je třeba maximálně využít,“ uvedl po jednání předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK