"Jižní Moravu máme v krvi"

V prostorách transfuzní stanice fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích se v těchto dnech uskutečňuje společné darování krve zaměstnanců krajského úřadu a prvoligových fotbalistů klubu FC Zbrojovka Brno. Iniciativa s názvem „Jižní Moravu máme v krvi“ navazuje úspěšnou akci "Daruj krev s JMK", která proběhla na začátku letošního roku.

Za krajský úřad se k dobrovolnému dárcovství přihlásilo 23 dárců (z nich část jsou prvodárci) a z klubu FC Zbrojovka 36 prvodárců. Smyslem akce je nejen podpora zdraví a odpovědného chování výše zmíněných organizací vůči společnosti. Označením „Zdravý Jihomoravský kraj“ Jihomoravský kraj usiluje o podporu zdraví a kvality života na svém území, o praktickou realizaci udržitelného rozvoje a partnerskou spolupráci s občany a dalšími zainteresovanými stranami.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK