Hejtman Michal Hašek: Hejtmani vyzývají vládu k zapojení nezaměstnaných na odstraňování následků povodní

Hejtmani všech krajů ČR se během dnešní (3. 6. 2013) videokonference shodli na hlavních krocích při současných povodních v českých krajích. O výsledcích v Brně informoval předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„Podle aktuálních informací funguje velmi dobře koordinace záchranných a likvidačních prací, komunikace mezi kraji, vládou a složkami Integrovaného záchranného systému. Chci poděkovat všem záchranářům, kteří se podílejí, nebo v příštích dnech budou podílet na zvládnutí živelné katastrofy. Koordinujeme svoje kroky s Vládou České republiky. Jménem všech hejtmanů České republiky vyzývám vládu, aby využila zákonné možnosti a podle paragrafu 112 zákona č. 435 z roku 2004 o zaměstnanosti na likvidační práce a odstraňování následků povodní nasadila nezaměstnané formou krátkodobé veřejně prospěšné práce, která je podle zákona možná na dobu až tří měsíců. Je možno ji využít při mimořádné situaci a v takovém případě se pak poskytuje příspěvek až do výše 15 000 korun. Jsme přesvědčeni, že právě v této situaci bude dobré, když na likvidační práce a obnovu území a zvládání krizové situace po povodni vláda prostřednictvím úřadů práce nasadí v dotčených krajích také nezaměstnané,“ uvedl Michal Hašek.

„Hovořili jsme i o koordinaci vzájemné pomoci. Jednotlivé kraje teď projednají ve svých radách a zastupitelstvech možnost poskytnutí finančního příspěvku. Bude samozřejmě spíše symbolický. Na jižní Moravě navrhnu krajskému zastupitelstvu 20. června poskytnutí mimořádného daru ve výši jednoho milionu korun, který pak bude rozdělen mezi postižené kraje. Kraje, které potřebují pomoc, v tuto chvíli formulují konkrétní požadavky na lidi, techniku, nákup potřebného materiálu, část věcí bude koordinovat stát,“ řekl jihomoravský hejtman.

„Chci vyzvat všechny, kteří chtějí poskytnout krajům nabídku, aby využili speciální e-mailové adresy, kterou jsme zřídili: povodne2013@asociacekraju.cz – to je místo, kam prosím směřujte jednak svoje nabídky, ale také prostřednictvím hejtmanství také svoje požadavky na případnou pomoc. Asociace krajů je připravena okamžitě předávat formou dispečinku takovéto požadavky a nabídky, aby se co nejdříve dostaly na místo, kde budou znamenat skutečně účinnou pomoc. Jen na jižní Moravě je v tuto chvíli připravena konkrétní technika se čluny či družstvo leteckých záchranářů společně s policejním vrtulníkem. Očekáváme případný požadavek na jejich využití. Jsme také připraveni poskytnout financování dobrovolných hasičů a záchranářů, kteří vyrazí z jižní Moravy do postižených krajů v příštích hodinách a dnech,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK