Kraje bez povodňové hrozby pomohou těm postiženým

Mimořádnou povodňovou situací se dnes v neděli 2. června 2013 po celý den, zabývali hejtmani krajů České republiky. Předseda Asociace krajů ČR (AKČR) a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek přislíbil pomoc krajům, které postihly povodně. Již na zítřek, pondělí 3. června 2013, byla proto svolána videokonference všech hejtmanů, kde se dohodnou na dalším aktuálním postupu. Hlavním cílem všech opatření je ochrany zdraví a životů obyvatel krajů a minimalizovat škody a následky povodní.

„Jde o otázku solidarity a pomoci mezi jednotlivými kraji. V nadcházejících dnech budou hejtmani jednotlivých krajů v rámci Asociace krajů ČR (AKČR) velmi intenzivně spolupracovat a budeme se snažit najít co nejširší možnosti pomoci těm krajů, které v dnešních dnech bohužel postihly povodně. Bude se jednat jak o možnou materiální či finanční výpomoc, tak i o výpomoc složek krajských integrovaných záchranných systémů, které můžeme ve svých krajích postrádat. Již nyní například zasahuje 80 jihomoravských hasičů při výstavbě protipovodňových opatření v Praze a tato spolupráce se bude případně dále rozrůstat,“ řekl předseda AKČR Michal Hašek
Kraje jsou tak připraveny uvolnit jak rozpočtové rezervy, které mají pro řešení těchto mimořádných situací, tak i rezervy materiální a personální. Záchranné práce jsou organizovány v součinnosti s vládou a odpovědnými centrálními orgány veřejné správy.
„Nyní se musíme soustředit na záchranné práce a na ochranu životů a zdraví lidí v postižených regionech, dále na ochranu majetku soukromého i veřejného. Jakmile opadne akutní nebezpečí, bude doba na zmapování škod a přijetí strategie jejich odstranění, na které budou spolupracovat kraje, vláda i města a obce. Vyzývám obyvatele zaplavených oblastí, aby spolupracovali se záchranáři ze složek IZS a dbali jejich pokynů a doporučení. Všichni chceme zvládnout nynější katastrofu co možná nejlépe, bez zbytečných komplikaci a problémů. Hejtmani a kraje CR jsou připraveni k rychlé, účinné a efektivní pomoci,“ dodal Michal Hašek.