Jihomoravský kraj přispěl Policii ČR 2,5 miliony korun na lepší vybavení

Již páté letošní výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 30. května 2013 v Moravském Krumlově. Radní mj. projednali závěrečný účet kraje za rok 2012 a další body, které projedná krajské zastupitelstvo 20. června. Hosty výjezdního jednání rady byli také starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina a zástupci hasičů a policie, kteří spolu s radními řešili aktuální problémy regionu.

Po skončení jednání krajské rady hejtman Michal Hašek a krajský policejní ředitel Leoš Tržil podepsali darovací smlouvu. Krajské zastupitelstvo totiž letos v dubnu schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 2,5 milionu korun Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje. Policisté využijí poskytnuté finance na nákup přístroje na ověření pravosti dokladů, nákup lehkého pyrotechnického obleku pro psovody, nákup diagnostiky, telefonní ústředny a protistřepinového obleku. „Jihomoravský kraj podporuje Policii ČR už několik let, chceme, aby Integrovaný záchranný systém fungoval co nejlépe,“ řekl po podpisu hejtman Michal Hašek.

Krajská rada souhlasila se zahájením zadávacího řízení na významnou veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení objektů lůžkové části a komplementů na ul. MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmě“ Nemocnicí Znojmo. Celkové výdaje veřejné zakázky dosáhnou přibližně 71 milionů korun, po dokončení prací se předpokládá úspora 40% nákladů na energii, potřebnou k vytápění obou objektů. „Předpokládáme, že akce bude zahájena ještě v letošním roce,“ uvedl hejtman Hašek.

Mezi investičními záměry, který krajská rada na výjezdním jednání schválila, je mj. akce „Odkanalizování objektů Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Znojmo, Dvořákova 19 a Dětského domova na ulici Hakenova, Znojmo“ s předpokládanými náklady 798 tisíc korun. Rada současně schválila převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u organizace Dům dětí a mládeže Znojmo ve výši 300 tisíc korun pro nákup nového vozidla této příspěvkové organizace.

Rada také doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotace s.p. Povodí Moravy ve výši 0,5 mil. korun na realizaci doprovodných opatření k projektu „Společná opatření v oblasti ochrany vod na hraniční řece Dyji“. „Půjde o kontrolu právního a technického stavu včetně revizí objektů znečišťovatelů zvláště rekreačního charakteru v přímém sousedství vodní nádrže Vranov a rovněž uspořádání tří školení zástupců obcí, měst, průmyslu a ostatních znečišťovatelů v oblasti likvidace odpadních vod. Cílem bude dosažení zákonného stavu v mikroregionu Vranovsko,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Náměstek hejtman Stanislav Juránek na následné tiskové konferenci ocenil pokračující optimalizaci středních škol na okrese Znojmo, kde slučování už přináší jak finanční úspory, tak i kvalitativní zlepšení.

V odpoledních hodinách členové Rady JMK navštívili zámek v Moravském Krumlově a v jeho prostorách radní Jiří Janda předal vysvědčení maturantům gymnázia Moravský Krumlov.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK