Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez chyb

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek ve středu 29. května 2013 převzal z rukou kontrolora ministerstva financí Antonína Tomečka zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2012.

Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v příslušném zákoně. Kompletní zpráva o výsledku přezkumu bude součástí závěrečného účtu Jihomoravského kraje za rok 2012, který bude krajské zastupitelstvo projednávat 20. června 2013.

„Jsem velmi rád, že Jihomoravský kraj patří podle názoru odborníků Ministerstva financí ČR tradičně ke krajům bez problémů s hospodařením. Vysoce je hodnocena také úroveň našich pracovníků v oblasti ekonomiky a účetnictví. Jsem přesvědčen, že podobně dobrou vizitku dá Ministerstvo financí ČR Jihomoravskému kraji i v příštích letech,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK