O víkendu žily Mikulčice oslavami věrozvěstů

V areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích ve dnech 24. až 26. května 2013 proběhly třídenní oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu – Setkání kultur.

Jejich vrcholem byla sobotní pravoslavná bohoslužba, které se zúčastnil ekumenický patriarcha Bartoloměj, považovaný za nejvyšší autoritu pravoslavné církve.

Přibližně šest tisíc návštěvníků během tří dnů zhlédli rozsáhlý program zahrnující koncerty, akce prezentující tradice a lidové umění, dětské workshopy na téma Cyril a Metoděj, tematické výstavy, prohlídky expozic, odborný výklad, tržiště, a mnohé další.

V rámci těchto oslav v neděli 26. května 2013 představitelé Jihomoravského kraje v čele s náměstkem hejtmana Stanislavem Juránkem položili věnce k sousoší svatých Cyrila a Metoděje. Spolu s nimi uctili památku věrozvěstů také představitelé bulharské samosprávy či Velvyslanectví Bulharska v ČR. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK