Michal Hašek: Bývalé vojenské objekty by mohly být využity na sociální bydlení

Nakládání s armádním majetkem na území jižní Moravy bylo především tématem úterního (21. května 2013) jednání jihomoravského hejtmana Michala Haška a ministra obrany Vlastimila Picka v Brně.

„Ministr obrany mne informoval o dalších úvahách ze strany ministerstva o nakládání s nepotřebným majetkem v Brně a Jihomoravském kraji. Vyjádřil jsem zájem Jihomoravského kraje jednat o některém nepotřebném majetku. Eventuální využití části bývalých vojenských objektů na sociální bydlení pro seniory přichází také do úvahy a kraj se bude o tuto možnost zajímat. V příštích týdnech budeme studovat přehled majetku, který do budoucna Armáda ČR nebude ve městě Brně využívat. Budeme v této věci jednat také se Statutárním městem Brnem,“ uvedl po jednání hejtman Hašek. „Samozřejmě tento převod by byl bezplatný, ale musíme postupovat v souladu se zákonem,“ dodal ministr Picek.

„Hovořili jsme o budoucnosti vojenského zdravotnictví, protože součástí zdejší sítě veřejných nemocnic je i Vojenská nemocnice v Brně. Avizoval jsem, že kdykoliv v budoucnu jakákoliv vláda přijde s tím, že by chtěla měnit strukturu vojenského zdravotnictví, Jihomoravský kraj v případě Vojenské nemocnice v Brně určitě bude jedním ze zájemců o převod tohoto majetku. Kraji chybí krajská nemocnice přímo ve městě Brně a z logiky věci se nabízí, že eventuálně do budoucna by Vojenská nemocnice mohla plnit takovýto účel. Ministr Picek mne také ujistil, že Vojenský umělecký soubor Ondráš má svoji budoucnost v rámci rezortu obrany. Na oplátku jsem ujistil pana ministra o tom, že podpora Jihomoravského kraje ve prospěch tohoto unikátního tělesa bude platit i pro budoucí roky. Poslední problém, o kterém jsme hovořili, je problém území Boří les v Břeclavi, který je od druhé světové války kontaminován municí po výbuchu bývalé muniční továrny a skladů. Oficiálně jsem oslovil pana ministra, abychom začali hledat možné řešení ve spolupráce kraje, ministerstva obrany i ministerstva zemědělství,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK