Kraj intenzivně pracuje na propagaci zemědělství

Zemědělství v Jihomoravském kraji bylo hlavním tématem semináře Rady hospodářské a sociální dohody JMK, který se v úterý 21. května 2013 uskutečnil v zastupitelském sále krajského úřadu v Brně. Na semináři vystoupil s příspěvkem ke strategii jihomoravského zemědělství hejtman Michal Hašek.

Jak konstatoval hejtman Hašek, jižní Morava je zemědělským regionem už díky faktu, že 60 procent území kraje tvoří zemědělská půda. Za silné stránky zemědělství v regionu označil především tradici ve specializovaných oborech a vysoce nadprůměrné přírodní předpoklady. Mezi slabé stránky lze však podle jeho slov započíst redukci hospodářských zvířat a zpracovatelských kapacit, neexistující síť odbytových organizací, nedostatečnou ochranu půdního fondu a také neřešení rozlivů vod při záplavách. „Zemědělství v kraji ohrožují také změny klimatu, pokles zemědělské produkce vedoucí k degradaci krajiny, ztráty pracovních příležitostí, nízký odbyt produkce, neexistence národní obchodní sítě, výprodej půdy a také nevyvážená dotační politika,“ konstatoval Michal Hašek.

Cílem opatření v oblasti zemědělství a péče o krajinu, které je součástí krajské strategie rozvoje do roku 2020, jež zastupitelé schválili v loňském roce, je mimo jiné také zvýšit udržitelnost, konkurenceschopnost a image zemědělství a potravinářství.

Vzhledem k omezeným pravomocem krajů v této oblasti spočívá jejich role především v jednání, lobbingu a propagaci zemědělství. Jen v loňském roce kraj podpořil ze svého rozpočtu tuto oblast 10 miliony korun a přibližně se stejnou částkou počítá krajský rozpočet i letos. „I v tomto roce hodláme intenzivně spolupracovat s profesními organizacemi na propagaci zemědělství – a to jak podporou regionálních potravin, tak například pořádáním Jihomoravských dožínek. Příslušné dotační programy podpoří i letos rozvoj včelařství a vinařství v regionu. Připravujeme též projekt, jehož cílem bude propagace spotřeby regionálních produktů ve školských zařízeních,“ uvedl Michal Hašek.

Strategie Jihomoravského kraje v oblasti zemědělství (ppt, 3 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK