Informace č.j. JMK 62334/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                    

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 62334/2007                Suchá/1522                                                  15.5. 2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 10. 5. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 61573/2007, Vám sděluji, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 12 na 116. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen.

 

 

 

S pozdravem

  

 

 

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů