Hejtman Hašek jednal s ředitelem VZP o možné změně úhradové vyhlášky

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) ČR vyhodnotí dopady memorand, které uzavřel Jihomoravský kraj v oblasti akutní lůžkové péče, a úspory z nich vzniklé budou směřovány do zdravotnictví na jižní Moravě. Tento závazek ředitele VZP Zdeňka Kabátka označil hejtman Michal Hašek za stěžejní výsledek dnešního (13. května 2013) společného jednání.

„Hlavním tématem našeho jednání a následného setkání ředitele VZP se zástupci všech nemocnic v Jihomoravském kraji a zástupci poradního sboru hejtmana pro otázky zdravotnictví byly dopady úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Finanční dopad činí jen v nemocnicích zřizovaných krajem desítky milionů korun. Tento výpadek nemá dopad na pacienty, ale v případě, že by tato situace trvala déle, znamenalo by to zhoršení hospodářské situace, kterou by řešili zřizovatelé nemocnic. Za nejdůležitější výsledek dnešního jednání proto považuji garanci ředitele VZP, že po vyhodnocení dopadů memorand, která uzavřel Jihomoravský kraj v oblasti akutní zdravotní péče, budou směřovat úspory do jihomoravského zdravotnictví. Jednali jsme rovněž o změně úhradové vyhlášky, ideální doba pro její změnu by připadala na přelom prvního a druhého pololetí letošního roku,“ uvedl na následném brífinku hejtman Michal Hašek.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek označil jednání za vstřícné. „Vážím si aktivit Jihomoravského kraje v rámci restrukturalizace zdravotní péče. Jsem si vědom těžké situace nemocnic, které poskytují akutní lůžkovou péči. VZP je připravena na konci prvního pololetí si ověřit reálnost úpravy koeficientu úhrady. Chceme vytvořit prostor pro korekci, aby byla změna od druhého pololetí možná,“ dodal ředitel Kabátek.