TK 11. 5. 2007

Tisková konference 11. května 2007

 

 

 

Tiskové konference se zúčastnil náměstek hejtmana Václav Horák, který zde hovořil o účasti kraje na Ekologických veletrzích. Ředitel krajského úřadu Jiří Crha informoval přítomné novináře o soutěži Vesnice roku a prezentaci JMK v Utrechtu.Na tiskové konferenci hovořili také ředitel Muzea Brněnska Antonín Reček a zástupkyně ředitele Moravské galerie Kateřina Tlachová o Festivalu muzejních nocí.

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj na Ekologických veletrzích 2007

Jihomoravský kraj se zúčastní letošního ročníku Ekologických veletrhů, které se konají ve dnech 29. až 31. května 2007. Tvoří je mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE (VOD-KA) a mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. V roce 2007 se budou konat po třinácté. Stánek Jihomoravského kraje bude umístěn v pavilonu D v sousedství expozice Ministerstva životního prostředí ČR. Cílem prezentace kraje na těchto veletrzích je představení projektu likvidace sinic v Brněnské přehradě.

Na stánku o rozloze 20 m2 se bude promítat televizní diskusní pořad s názvem Čistá Svratka. Tento pořad představuje problematiku znečištění řeky Svratky s příčinami a důsledky včetně dopadů viditelných zejména na Brněnské přehradě. Pořad zároveň přibližuje probíhající opatření a připravovaná řešení ke zlepšení současného stavu. Jde o pětidílný studiový pořad doplňovaný předtočenými záběry podle témat a obsahu diskuse. Každý díl trvá cca 15 minut. V pořadu vystupují představitelé Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Pardubického kraje, Statutárního města Brna, Povodí Moravy, s.p., Aquatis, a.s., Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny a Ministerstva zemědělství ČR. Moderátorem pořadu je zástupce šéfredaktora TV brněnská 1 Pavel Štěpánek. Pro návštěvníky stánku JMK bude také připraven přehled bezfosfátových prášků a mycích prostředků, informační materiály, bulletiny, pro děti leporelo o čisté vodě s ústřední postavou malého bobříka. Po celou dobu veletrhů budou k dispozici návštěvníkům pracovníci oddělení vodního hospodářství odboru životního prostředí Krajského úřadu JMK,  kteří budou seznamovat s aktuálními informacemi k projektu Čistá Svratka a k pracem, které se chystají. K nahlédnutí budou také mapy a výstupy z připravovaných projektů.

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace kraje v Utrechtu

 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 10. května 2007 schválila realizaci projektu „Kulturní prezentace Jihomoravského kraje v provincii Utrecht“. Zároveň schválila předložení  „Žádosti o státní dotaci v roce 2007“ na tento projekt do výběrového dotačního řízení „Granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery v roce 2007 (projekty vysílané do zahraničí)“ vyhlášeného Ministerstvem kultury České republiky.

V říjnu 2006 podepsal Jihomoravský kraj s provincií Utrecht Dohodu o spolupráci mezi oběma regiony. V tomto dokumentu byly zmíněny jako priority spolupráce oblast kultury, životního prostředí, regionálního rozvoje, územního plánování a sociálních věcí. Spolupráce se má uskutečňovat mj. pořádáním institucionálních a kulturních akcí různého charakteru.

Jihomoravský kraj se rozhodl na podzim 2007 uspořádat rozsáhlejší prezentaci Jihomoravského kraje v provincii Utrecht. Součástí prezentace budou podnikatelská mise, která se uskuteční ve dnech 15.–17. října 2007, prezentace jihomoravského vinařství a kulturní prezentace Jihomoravského kraje spočívající ve výstavě soch a řezeb Jiřího a Martiny Netíkových.

Ministerstvo kultury ČR poskytuje každoročně granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Jihomoravský kraj podává žádost o dotaci na kulturní prezentaci Jihomoravského kraje v provincii Utrecht – na výstavu soch a řezeb Jiřího a Martiny Netíkových, jejíž realizace je finančně náročná (zejména transport a pojištění soch během dopravy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž Vesnice roku 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) na své schůzi dne 10. května 2007 jmenovala do krajské hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2007 za Jihomoravský kraj pracovnici Krajského úřadu JMK, odboru regionálního rozvoje, RNDr. Ivetu Macurovou.

Soutěž Vesnice roku se koná letos po třinácté, vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT), Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR a kraje. Více informací o soutěži je na: http://vesniceroku.obce.cz/ .

Přihlášky do soutěže byly podávány v termínu do 27. 4. 2007. V Jihomoravském kraji se přihlásilo 12 obcí: Blatnička (okres Hodonín), Cetkovice (okres Blansko), Dambořice (okres Hodonín), Hnanice (okres Znojmo), Jevišovka (okres Břeclav), Kozárov (okres Blansko), Násedlovice (okres Hodonín), Ostrovánky (okres Hodonín), Rakvice (okres Břeclav), Rašov (okres Brno-venkov), Terezín (okres Hodonín) a Tvarožná Lhota (okres Hodonín).

Předseda krajské hodnotitelské komise je Václav Surman, starosta obce Bořetice. Krajská hodnotitelská komise může mít maximálně 10 členů, které jmenuje předseda této komise. Každá obec zařazená do soutěže bude v termínu  do 30. 6. 2007 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí, která zpracuje Protokol o vyhodnocení krajského kola a její předseda ho nejpozději do 9. 7. 2007 předá tajemnici soutěže, tisku a soutěžícím obcím.

V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění:

· Zlatá stuha – vítěz krajského kola,

· Modrá stuha - za společenský život,

· Bílá stuha - za činnost mládeže,

· Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí,

· Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu – tato cena je vyhlášena v letošním roce poprvé.

 

Nositel Zlaté stuhy = vítěz krajského kola soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice Jihomoravského kraje roku 2007“. V rámci krajských kol může krajská hodnotitelská komise dále udělit diplom za vzorné vedení obecní knihovny, diplom za vzorné vedení kroniky, diplom za rozvíjení lidových tradic a diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (tzv. Fulínova cena).

Krajská slavnostní vyhlášení organizuje krajský nositel Zlaté stuhy za organizačního případně i finančního přispění kraje a vyhlašovatelů soutěže.

Od roku 2001 se krajské kolo soutěže Vesnice roku v Jihomoravském kraji koná pod záštitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Zastupitelstvo JMK schválilo – tak jako loni - ve svém rozpočtu na letošní rok významnou finanční částku 1 milionu korun pro oceněné soutěžící obce v kraji.

Vítěz krajského kola postupuje do kola celostátního. Obec z nynějšího Jihomoravského kraje se v historii stala již celkem pětkrát celostátním vítězem soutěže Vesnice roku. V prvním ročníku v roce 1995 to byla obec Telnice (okres Brno-venkov), v roce 1996 obec Vratěnín (okres Znojmo), v roce 1999 obec Olešnice (okres Blansko), v roce 2000 obec Sloup (okres Blansko) a v roce 2005 obec Bořetice (okres Břeclav). Vítězi jihomoravského krajského kola se v předcházejících letech staly následující obce: Hroznová Lhota (2001), Blatnička (2002), Želetice (2003), Sivice (2004), Bořetice (2005) a Kobylí (2006).

 

 

 

 

 

 

 

Muzejní noci

Muzejní noci patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví, v tomto případě zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů a stávají se místem mimořádných zážitků a setkávání. Projekt Brněnská muzejní noc i aktivity muzeí zřizovaných Jihomoravským krajem jsou součástí Festivalu muzejních nocí 2007, který pořádá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR ve dnech 18. 5. až 16. 6. 2007. Do projektu Brněnská muzejní noc, který je připravován na sobotu 19. května od 18. hodiny cca do 0.30 hod., je zapojeno Muzeum Brněnska, Technické muzeum v Brně, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Mendelovo muzeum – Muzeum genetiky, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Brněnské kulturní centrum a nově Muzeum sakrálního umění, Národní památkový ústav – ú.o.p. v Brně a Galerie HaDivadla. Nad projektem převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, primátor Statutárního města Brna Roman Onderka a brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

K Festivalu muzejních nocí 2007 se ve dnech 18., 19. a 25. května připojí také mimobrněnské galerie a muzea zřizovaná Jihomoravským krajem. Vedle již zmiňovaného Muzea Brněnska (včetně jeho poboček v Praci, Rajhradě a v Předklášteří) /19. 5./ je to Galerie výtvarného umění v Hodoníně /18. 5./, Jihomoravské muzeum ve Znojmě       /18. 5./, Masarykovo muzeum v Hodoníně (včetně jeho poboček v Kyjově a Veselí nad Moravou) /18. 5./ a Muzeum Vyškovska /25. 5/. Dále pak městská muzea - Muzeum Blansko /18. 5./ a Muzeum Boskovicka /25. 5./. Poprvé pak i občanské sdružení Muzeum naftového dobývání a geologie /18. 5./ se sídlem v Hodoníně.

Mimo bezplatného vstupu do stálých expozic a na výstavy jsou připravovány i rozmanité doprovodné programy. Galerie výtvarného umění v Hodoníně připravuje besedu s výtvarníky Jaroslavem Jurčákem, Jiřím Horákem a Milanem Raškou k právě probíhající výstavě, připravena bude výtvarná dílna s Miroslavem Bravencem a Jiřím Salajkou, návštěvníci budou mít možnost si sami vyzkoušet jednoduché grafické techniky a od 21. hodiny si mohou vyslechnout koncert skupiny Natalika. Ve Znojmě (v prostorách Minoritského kláštera, nádvoří muzea, na Hradě a v Domě umění) budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si nejen výstavy a expozice, ale také se zúčastnit soutěží, navštívit podzemí s odborným výkladem geologa, zhlédnout kulturní programy znojemských skupin a ochutnat dobrá vína. Pro přepravu mezi jednotlivými objekty muzea mohou zdarma využít turistický vláček. Na zámečku v Hodoníně se připravuje komponovaný program, během něhož se návštěvníci přenesou do časů dávno minulých a v souvislosti s výstavou „Když zbraně řinčí…“ mají možnost zúčastnit se Noci se šermíři. Ve Vlastivědném muzeu v Kyjově bude program zaměřen na loutková divadla z Kyjova a Milotic. Návštěvníci si budou moci vyrobit vlastní loutku z papíru a vyzkoušet si, jak se vodí maňásci. Městské muzeum Veselí nad Moravou nabídne program s promenádou v historických kostýmech a na historických kolech s přesunem na Western Ranch Mississippi River, kde budou probíhat soutěže ve westernových disciplínách.

Ve Vyškově vystoupí na nádvoří muzea pěvecký sbor Motýlek, skupiny country tanců, odehrají se šermířské souboje, zábavné soutěže pro děti a další atrakce. Neobyčejným městem ve výčtu nočních kulturních zážitků bude město Hodonín, kde výše uvedené aktivity doplní Muzeum naftového dobývání a geologie programem „Petrolejové plameny v Hodoníně“.

Muzeum Brněnska obohatí v Památníku písemnictví na Moravě program komentovanými prohlídkami v expozici věnované nejvýznačnějším osobnostem literatury na Moravě v 19. a 20. století; návštěvníci si mohou prohlédnout i aktuální výstavu věnovanou spisovatelce Věře Sládkové, uspořádanou k nedožitým 80. narozeninám této významné moravské autorky. Prohlídku klenotu klášterních prostor – historické klášterní knihovny doprovodí koncerty klasické české hudby v podání dámského smyčcového souboru DOLCE TRIO. Ve slavnostně osvětleném areálu Památníku Mohyla míru, v kapli památníku s vynikající akustikou, bude návštěvníky očekávat studentský komorní orchestr MUSICA NOVA, který provede skladby české i světové klasické hudby. Během večera bude probíhat projekce stěžejních částí multimediální expozice "Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805".

Podhoráckém muzeu naváže na vernisáž hlavní výstavy sezóny "Zprávy o blízkých světech. Ze života handicapovaných", která bude otevřena v podvečer (v 18.00 hodin), bohatý program Muzejní noci. Půjde mj. o představení Divadla Neslyším Brno, vystoupení hudebního sboru při Střední, základní a mateřské škole pro zrakově postižené Brno a hudební skupiny Maňana z Tišnova či taneční vystoupení žáků Střední školy pro tělesně postiženou mládež Kociánka z Brna. Představí se také Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené z Tasova. Program bude obohacen o prodej výrobků specializovaných dílen. Neopakovatelným zážitkem se jistě stane i pohled na slavnostně osvětlený portál klášterního chrámu, v němž budou probíhat noční prohlídky.

Muzejní noc v Regionálním muzeu v Mikulově proběhne 18. května. Od 20.00 hodin jsou návštěvníci poprvé zváni do dosud nepřístupných sklepních prostor zámku, a to na právě otevřenou novou expozici „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“. S nočním pobytem na zámku, spojeným s další prohlídkou muzejních expozic a výstav za doprovodu cimbálové muziky Kasanica, se budou návštěvníci již tradičně loučit večerním přípitkem u obřího sudu.

Podrobnosti k Brněnské muzejní noci najdete na www.brnenskamuzejninoc.cz .