Oslavy Dne vítězství na ruském konzulátu

U příležitosti oslav Dne vítězství uspořádal v pondělí 6. května 2013 Generální konzulát Ruské federace v Brně slavnostní recepci. Přítomné při ní za Jihomoravský kraj pozdravil náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Slavnostní shromáždění účastníků protifašistického odboje, představitelů Jihomoravského kraje, města Brna, krajského vojenského velitelství, kulturních, vědeckých a společenských organizací a institucí, přivítal generální konzul Ruské federace Andrej Šaraškin.

Ruští umělci žijící na Moravě na recepci uspořádali pro přítomné malou přehlídku legendárních ruských písní z doby Velké vlastenecké války. Slavnostní recepce se spolu se Stanislavem Juránkem zúčastnili náměstci hejtmana Václav Božek a Roman Celý.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK