Michal Hašek jednal o pomoci Klokánku

V pátek 3.května proběhlo v dopoledních hodinách klíčové jednání hejtmana Michala Haška s Marií Vodičkovou předsedkyní Fondu ohrožených dětí - občanského sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem a ředitelkou brněnského Klokánku Lenkou Malhockou. Jednání se uskutečnilo v prostorách tohoto dětského zařízení v Brně - Líšni.

Jihomoravský hejtman, který navštívil brněnskou pobočku Klokánku společně s členem Rady JMK Markem Šlapalem, nabídl finanční výpomoc tomuto zařízení pro ohrožené děti, tak, aby bylo možné vyřešit akutní problémy týkající se dalšího provozu brněnského Klokánku, které byly způsobeny přístupem ministerstva práce a sociálních věcí. Tato pomoc byla přislíbena navzdory skutečnosti, že se nejedná o zařízení, jehož provoz by jakýmkoliv způsobem závisel na přístupu krajské samosprávy.

Michal Hašek předal předsedkyni Fondu ohrožených dětí Marii Vodičkové také nejrůznější dárky pro všechny děti, které mají v péči pracovnice brněnské pobočky Klokánku. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK