Hejtman podpořil aktivity bojující za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji

Hejtman Michal Hašek dnes, 3. května 2013, podpisem do petičních archů „Petice proti šmejdům“ podpořil aktivity bojující za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji.

„O petici jsem se dozvěděl prostřednictvím filmu Šmejdi. Chtěl bych poděkovat deníku Blesk, myslím si, že tato aktivita je výborná, pomáhá především seniorům. Senioři jsou skupina, která je teď velmi ohrožená současnou špatnou hospodářskou situací státu a bohužel také vládní politikou. Je jasné, že proto vyhledávají každou příležitost, kde mohou šetřit peníze. Bohužel se dostávají do rukou takovým šmejdům, o kterých hovoří zmíněný film. Jsem rád, že na jižní Moravě se senioři v Brně a dalších městech budou moci podívat na tento film zdarma, aby byli informováni o takových aktivitách i o tom, jak se mají bránit. Jako hejtman a poslanec jsem také připraven podpořit konkrétní body v petici, aby se co nejdříve našla skupina zákonodárců nebo krajské zastupitelstvo, které připraví návrh zákona. Pomůžeme tak seniorům v ochraně jejich práv a jejich důstojnosti proti takovým šmejdům. V Jihomoravském kraji je možné petici podepsat přímo v budově krajského úřadu a díky našemu projektu Seniorpasů a Seniorpointů to bude možné také ve všech Seniorpointech v okresních městech na jižní Moravě,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice. Aktivity za zvýšení ochrany seniorů při těchto akcích usilují především o uzákonění základních povinných informací uvedených na pozvánkách na předváděcí akce a v dalších propagačních materiálech a uzákonění oznamovací povinnosti o konání předváděcí akce tak, aby se jí mohl aktivně účastnit dozorový orgán. Dále také o uzákonění a naplnění práva vstupu do prostor, kde je konána předváděcí akce, a práva pořizovat zvukové a obrazové záznamy pro dozorové orgány, uzákonění zákazu prodeje zdravotnických prostředků a za ně se vydávajícího zboží na předváděcích akcích a zefektivnění procesu rušení živnostenských oprávnění.

Podpis pod „Petici proti šmejdům“ mohou nyní nově přidat také návštěvníci brněnského sídla krajského úřadu (Žerotínovo nám. 3/5) – petiční archy jsou umístěny v prostorách Informací ve zvýšeném přízemí.
Více na www.peticeprotismejdum.cz .

foto JMKfoto JMK