Památník připomíná tragickou smrt hasičů

Ve středu 1. května 2013 byl v nových prostorách obchodního centra Letmo v Brně odhalen za účasti hejtmana Michala Haška památník připomínající tragickou smrt hasičů Davida Kožuského (32) a Jaroslava Garguly (29).

Pětimetrový hranol výtvarníka Adama Krhánka je připomínkou zdejších tragických událostí před jedenácti lety, kdy dvojice hasičů v lednových dnech roku 2002 zahynula při snaze zachránit jednoho ze zaměstnanců tehdejší multifunkční budovy před ničivým požárem.

Nadporučík David Kožuský byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána a nadstrážmistr Jaroslav Gargula do hodnosti poručíka. Oběma hasičům byla také in memoriam udělena medaile Hasičského záchranného sboru ČR Za statečnost a Cena Jihomoravského kraje za hrdinský čin.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK