Návštěva jihomoravské delegace v Trnavském samosprávném kraji

Ve středu 24. dubna 2013 se uskutečnilo výjezdní zasedání členů Výboru a Komise pro meziregionální vztahy Jihomoravského kraje (JMK) do Trnavského samosprávného kraje (TTSK). Vedoucím delegace byl náměstek hejtmana Roman Celý.

Hlavním cílem výjezdního zasedání bylo poděkování za dosavadní vynikající spolupráci mezi oběma kraji - v listopadu 2013 se totiž Slovensku uskuteční volby do vyšších územních celků. Obě strany se shodly na tom, že vzájemné vztahy jsou mimořádně kvalitní. Díky spolupráci JMK s TTSK došlo k rozvoji Baťova kanálu či zintenzivnění spolupráce měst a obcí v příhraničí.
Dalším cílem pracovní cesty jihomoravské delegace bylo seznámení se s málo známou oblastí – městem Vrbové. V tomto městě se narodil a žil Móric Beňovský, kolonizátor, cestovatel, král Magadaskaru, plukovník francouzské armády, velitel polské armády a rakouský voják. Delegace si rovněž prohlédla kurii Mórice Beňovského.

Neméně zajímavou záležitostí bylo setkání s vedením fotbalového FK Senica. Představitelé klubu informovali jihomoravskou delegaci o filozofii klubu, a to nejen ze sportovního hlediska (akcent na výchovu mládeže). Součástí programu byla i prohlídka sportovního areálu. Samotný program byl obohacen i návštěvou města Trnava a setkání s vedením Trnavského samosprávného kraje.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK