Krajské zastupitelstvo podpořilo Policii ČR

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém jednání 25. dubna 2013 schválilo poskytnutí peněžitého daru ve výši 2,5 milionu korun Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Policisté tak využijí poskytnuté finance na nákup přístroje na ověření pravosti dokladů, nákup lehkého pyrotechnického obleku pro psovody, nákup diagnostiky, telefonní ústředny a protistřepinového obleku. „Dar odpovídá aktuálním finančním požadavkům policie a také finančním možnostem krajského rozpočtu. Jihomoravský kraj chce pomoci tak, aby byla zachována současná struktura policie, aby byla dobře vybavená a mohla řešit otázku bezpečnosti, což je věc, kterou občané požadují. Platí řádně daně a mají nárok, aby byla zajištěna jejich bezpečnost,“ konstatoval již dříve hejtman Michal Hašek.

Zastupitelstvo rovněž schválilo dotaci 4 miliony korun městu Brnu na přístavbu multifunkčního sálu Centra volného času v Brně-Kohoutovicích. Rozšíří se tak možnosti volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání. Členové krajského zastupitelstva dále rozhodli o rozdělení dotací v rámci vyhlášených dotačních programů, mj. v oblasti protidrogových aktivit, kde byla schválena částka 8,608 milionu korun pro 23 projektů nestátních neziskových organizací. Již dříve schválila krajská rada v rámci svých kompetencí částku 392 tisíc korun pro občanská sdružení pracující v této oblasti. Celkem tedy Jihomoravský kraj v letošním roce podpořil protidrogové aktivity 9 miliony korun. Jde o stejnou částku jako v roce 2012.

Schváleny byly také smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby mezi Jihomoravským krajem a Zlínským, Olomouckým a Pardubickým krajem. Ve všech případech se jedná o zajištění a zlepšení dostupnosti zdravotnické záchranné služby zejména na území těch obcí, které přiléhají k administrativní hranici krajů a u kterých nelze splnit dostupnost vlastními prostředky poskytovatele příslušného kraje ve stanovené dojezdové době.

foto JMKfoto JMKfoto JMK