Informace č.j. JMK 61418/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                            

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 61418/2007                Suchá /1522                                                 11.5.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 6.5.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 59479/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 17 na 115. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

Dále Vám na základě žádosti ze dne 6.5.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 59496/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii materiálu schváleného v bodě 20 na 115. zasedání Rady Jihomoravského kraje týkajícího se výběrového řízení na zaměstnance/kyni Zastoupení Jihomoravského zastoupení při EU.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                           

                                                                    

Přílohy: dle textu