Informace č.j.: JMK 52606/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 52606/2007                     S-JMK 52606/2007 OSO         Mgr. Krejčí/541658855                            4. 5. 2007                                  

 

17. ZJMK bod 108 - poskytnutí informace

            dne 21. 4. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 17 ZJMK – Podnět – Stručný informační materiál k Vašemu budoucímu posuzování sítě dálnic a rychlostních silnic v JMK“ (dále jen „Žádost“).

 

            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu projednávání podnětu „Podnět – Stručný informační materiál k Vašemu budoucímu posuzování sítě dálnic a rychlostních silnic v JMK“ na 17. ZJMK“.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 108 na 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje, a to titulní list (viz dikce Žádosti „t.j. tzv. košilka“), důvodovou zprávu a přílohu č. 2 předmětného materiálu, kterou je odpověď Rady Jihomoravského kraje na podnět občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ s názvem „Podnět – Stručný informační materiál k Vašemu budoucímu posuzování sítě dálnic a rychlostních silnic v JMK“, (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 59161/2007).

 

            Není předávána příloha č. 1 materiálu, kterou je „Podnět – Stručný informační materiál k Vašemu budoucímu posuzování sítě dálnic a rychlostních silnic v JMK“. V daném případě jsou naplněny podmínky ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že občanským sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 59161/2007). Pokud bude ze strany uvedeného občanského sdružení souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.

 

 

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

 

                                                                                  

Přílohy: dle textu