Cyrilometodějské oslavy zahájil slavnostní koncert

Sérii akcí k letošním oslavám 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu zahájil v sobotu 13. dubna 2013 slavnostní koncert v Besedním domě v Brně pořádaný Jihomoravským krajem.

Účastníky koncertu před zahájením pozdravil hejtman Michal Hašek, který zdůraznil, že cyrilometodějská tradice má význam pro historii, ale také pro současnost a budoucí směřování Jihomoravského kraje. „Těší mne, že se ve spolupráci s Pravoslavnou církví a dalšími institucemi podařilo připravit pestrý program pro celý letošní rok. Jejich vrcholem na území Jihomoravského kraje bude květnové setkání v areálu mikulčického Slovanského hradiště,“ řekl hejtman Hašek.

V rámci programu zazněla „Mše k poctě svatých Cyrila a Metoděje“ Michaela Haydna a světová premiéra díla brněnského skladatele sbormistra Petra Fialy „Bratři ze Soluně“ v podání Českých komorních sólistů a Českého filharmonického sboru Brno.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK