Mezinárodní vědecká konference k proměnám hranic v Evropě

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek ve středu 10. dubna 2013 zahájil v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje mezinárodní doktorandskou vědeckou konferenci Promýšlet Evropu dvacátého století: Proměny hranic.

Příspěvky dvoudenní konference se zaměřují na posuny hranic mezi státy i na posuny a proměny hranic politických, hospodářských a kulturních. Konference se účastní mladí vědci z různých humanitních oborů z ČR a dalších evropských zemí. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici na www.historiaeuropeana.eu .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK