Uzavírka Královopolského tunelu v Brně

 Ve dnech 13. – 17. dubna 2013 bude probíhat uzavírka Královopolského tunelu v Brně. Jedná se o plánované uzavření jak obou tubusů tunelu (úplná uzavírka s objízdnou trasou), tak o částečné uzavření tunelu s obousměrným provozem v každém z tubusů tunelu, střídavě v obou směrech jízdy. Důvodem pro úplnou uzavírku jsou práce na úpravách technologických zařízení tunelu, která jsou provozována v režimu zkušebního provozu. Důvodem navazujícího částečného omezení provozu je pravidelná údržba a jarní čištění tunelu podle provozního řádu.

Krátkodobá úplná uzavírka Královopolského tunelu bude zahájena v sobotu 13. dubna 2013 večer (od 21.00 hodin) a potrvá přes neděli (14. dubna 2013) do pondělních brzkých ranních hodin dne 15. dubna 2013. Od pondělního rána (od 6.00 hod. dne 15. dubna 2013) bude uzavřen „tunel I“ (směr Praha, Bratislava, Vídeň) a „tunel II“ bude provozován obousměrně. Následně bude od 16. dubna 2013 od 6.00 hod. uzavřen „tunel II“ (směr Olomouc, Svitavy) a „tunel I“ bude provozován obousměrně do 17. dubna 2013 (do 6.00 hodin).

Objízdná trasa při úplné uzavírce Královopolského tunelu bude ve směru Praha, Bratislava, Vídeň (Brno – Žabovřesky, Brno – Bystrc) vedena z ul. Porgesovy (silnice I/42) na ul. Sportovní (silnice I/43), dále přes mimoúrovňovou křižovatku u královopolského vlakového nádraží sjezdem ze silnice I/43 k nádraží, poté je vedena objížďka ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), dále po místní komunikaci v ul. Palackého třída a po silnici II/640 v ul. Hradecká zpět na silnici I/42 (průjezd po mostě nad ul. Královopolská a galerií Záhřebská na ul. Žabovřeskou).

Pro směr Olomouc (Brno – Líšeň, Židenice, Lesná) je objízdná trasa vedena z ul. Žabovřeské galerií Voroněžská (rampa MÚK Žabovřeská x Hradecká - silnice I/42), po mostě nad ul. Královopolskou na silnici II/640 (ul. Hradecká), dále sjezdovou větví z II/640 na ul. Palackého třída, ulicí Kosmovou (starý úsek silnice I/42), nájezdovou rampou na silnici I/43 v ul. Sportovní a přes mimoúrovňové křížení zpět na silnici I/42 (ul. Porgesova).