7. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky již od roku 2007. V tomto roce jsou partnery soutěže Alternativa 50+, o.p.s. a Fórum 50%, o.p.s. Mediálním partnerem je časopis Veřejná správa. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 6. května 2013. Dotazníky k soutěži najdete na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/soucasnost-830237.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d (cesta: www.mvcr.cz – ministerstvo – současnost – soutěž Úřad roku Půl na půl) a lze je odeslat buď stisknutím okénka „odeslat“, nebo e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v květnu 2013 soutěžní dotazníky vyhodnotí a na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 6. června 2013 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra v Praze.
 

V roce 2012 se na prvních místech umístily tyto úřady:

Vítězné úřady roku 2012:
Krajské úřady Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Magistrát hl.m. Prahy
Obce III. typu Úřad městské části Praha 18
Magistrát města Mostu
Magistrát města Brna
Obce II. typu Studénka
Jílové u Prahy
Kdyně
Obce I. typu Telnice
Býšť
Mladý Smolivec