Jihomoravský kraj prodává areál staré nemocnice ve Znojmě

Areál tzv. staré nemocnice se nachází v okrajové historické části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti a je začleněn do památkově chráněného území.
Z jihozápadní strany ohraničuje areál sráz směrem k řece Dyji. Areál je tvořen budovami (pavilony) s lékařskými nemocničními službami a službami souvisejícími, pozemky s venkovními úpravami a trvalými porosty. Areál nemocnice je přístupný hlavním vjezdem z ulice Vídeňská.
Předmětem prodeje nejsou budovy a pozemky sloužící jako léčebna dlouhodobě nemocných.

 

Energetická náročnost budov (PENB):

- část budovy bez čp/če na pozemku p.č. 793 - E/442,2 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 794 a část budovy bez čp/če na pozemku p.č. 793 - E/453,9 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 799 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 792/18 - E/490,4 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 791 - F/551,5 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 798 - G/854,8 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 790/1 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 790/2 - F/313,5 kWh/(m²·rok),

- budova č.p. 586 na pozemku p.č. 785 a budova č.p. 587 na pozemku p.č. 786 - E/498,3 kWh/(m²·rok),

- budova č.p. 591 na pozemku p.č. 808 - F/243,4 kWh/(m²·rok),

- budova bez čp/če na pozemku p.č. 797 - D/329,6 kWh/(m²·rok).

Podrobnější informace obsahuje průkaz energetické náročnosti, do kterého je možné na vyžádání nahlédnout.
 

Bližší informace podá Mgr.Barbora Drnovská na tel.č. 541 652 496, e-mail: drnovska.barbora@kr-jihomoravsky.cz.


K nahlédnutí snímek areálu - ortofotomapa (zde).