Krajská rada se v Mikulově věnovala problémům okresu Břeclav

Druhé letošní výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje se uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna 2013 na zámku v Mikulově. Rada se mj. věnovala aktuálním problémům okresu Břeclav. Jednání se proto také účastnili starostové Mikulova, Břeclavi a Hustopečí.

Krajská rada vzala na vědomí informativní zprávu o jednotlivých problémech (mj. trhu práce, hospodářské situaci a integrovaného záchranného systému) ve správních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností v okrese Břeclav. Starosta Mikulova Rostislav Koštial krajským radním přiblížil rozvojový potenciál města. Břeclavský starosta Oldřich Ryšavý požádal krajskou radu o spolupráci při řešení bezpečnostního rizika, které představuje nevybuchlá munice v Bořím lese. Hustopečský starosta Libor Kuchynka upozornil na problém obcí na silnici II/425 mezi Rajhradem a Starovičkami, po které projíždí velké množství kamionů. Společným problémem Břeclavska jsou neschválené Zásady územního rozvoje kraje (ZÚR JMK). Radní Antonín Tesařík, do jehož kompetence patří územní plánování, uvedl, že po schválení zadání ZÚR JMK postupně jedná s představiteli všech obcí, které uplatnily své připomínky. „V Břeclavi a Hustopečích jsem už jednal, Mikulov navštívím v nejbližší době,“ uvedl.

Rada mj. doporučila krajskému zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 600 tisíc korun společnosti Baťův kanál, o.p.s na podporu činnosti v roce 2013. „Do krajského zastupitelstva míří i doporučení dotace ve výši půl milionu korun pro s.p. Povodí Moravy na monitoring tekoucích povrchových vod,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Další dotace, tentokrát 100 tisíc korun, směřuje pořadatelům festivalu Eurotrialog, který se uskuteční ve druhé polovině srpna v Mikulově.

Jihomoravský kraj také pokračuje v podpoře aktivit pro seniory. „Rada doporučila zastupitelstvu schválit dotaci 900 000 korun pro o.p.s. Společně na projekt Senior point,“ řekl náměstek hejtmana Roman Celý. Radní rovněž projednávali naplňování Programu rozvoje kraje a postup významných rozvojových projektů kraje. „Probíhá výběrové řízení na zhotovitele Moravian Science centra Brno, pokračuje také dostavba Archeoparku v Mikulčicích,“ zdůraznil náměstek hejtmana Václav Božek. 

foto JMKfoto JMK