Informace č.j. JMK 60875/2007

Jihomoravský kraj

Rada Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

Čj.:                                                                                                     Vyřizuje/linka                                   Brno

JMK 60875/2007                                                                              Wantuloková/1525                         11. 5. 2007

 

                                                                                                                               

I. podnět RJMK – cestovní zpráva ze zahraniční cesty Ing. arch. Procházkové do Rakouska 27.3.2007,

II. Podnět RJMK – zkvalitnění schvalovacího procesu pro  zahraniční služební cesty a zkvalitnění vyhodnocování výsledků těchto cest,

III. Žádost o informace  dle z. č. 106/99 Sb. – upravená cestovní zpráva Ing. arch. Procházkové“

Vážený pane,

 

dne 30.4.2007 obdržel  Jihomoravský kraj  podání  OS  „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“, s názvem „ I. podnět RJMK – cestovní zpráva ze zahraniční cesty Ing.arch. Procházkové do Rakouska 27.3.2007,

II. Podnět RJMK – zkvalitnění schvalovacího procesu pro  zahraniční služební cesty a zkvalitnění vyhodnocování výsledků těchto cest,

III. Žádost o informace  dle z. č. 106/99 Sb. – upravená cestovní zpráva Ing. arch. Procházkové“, které je adresováno Radě Jihomoravského kraje, k rukám hejtmana Ing. Stanislava Juránka. Podání tvoří přílohu č.1 tohoto materiálu.

 

S výše uvedeným podáním, se Rada Jihomoravského kraje důsledně seznámila a projednala je na své 116. schůzi,  konané dne  10.5.2007.

 

K podnětům I a II:

Nikdo z členů Rady Jihomoravského kraje nepředložil ve věci k hlasování žádný návrh.


 

V Žádosti III - požadujete zaslání upravené cestovní zprávy Ing. ach. Procházkové z výše citované služební cesty do Rakouska.      

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt poskytuje, resp. je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Dle ustanovení § 2 odst. 4 téhož zákona se povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. netýká mj. vytváření nových informací, tedy takových informací, které by musel povinný subjekt vytvořit na základě konkrétní žádosti žadatele o poskytnutí informace. Informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb., se vztahuje pouze na existující informace. Upravená cestovní zpráva Ing. arch. Procházkové Vám proto nemůže být poskytnuta.

           

Z výše uvedených důvodů konstatujeme, že Jihomoravský kraj v tomto případě nemá informační povinnost dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

                                                                                      Ing. Stanislav Juránek

                                                                               hejtman Jihomoravského kraje

                                                                                v.z. RNDr. Igor Poledňák, v.r.

                                                                        náměstek hejtmana Jihomoravského kraje