Hejtman Hašek: Cvičení ZÓNA 2013 potvrdilo připravenost složek IZS na mimořádné události

Čtvrtým zasedáním Krizového štábu Jihomoravského kraje skončilo ve čtvrtek 28. března 2013 cvičení Zóna 2013, které absolvovaly krizové štáby a složky Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina i ústředních institucí. Cvičení se zúčastnili představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Třídenní převážně štábní cvičení mělo za úkol prověřit činnost orgánů krizového řízení na všech úrovních při řešení následků simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany v sousedním Kraji Vysočina a procvičit ochranná opatření v případě nebezpečí vzniku radiační havárie v elektrárně.

Průběh cvičení zhodnotil na závěrečné tiskové konferenci hejtman Michal Hašek spolu s představiteli jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému JMK a starosty měst a obcí JMK, kde cvičení probíhalo: „Děkuji všem, kteří se cvičení zúčastnili. Chci ubezpečit občany, že pro případ takovéto mimořádné události je Integrovaný záchranný systém na jižní Moravě plně funkční a já jako hejtman vím, že se na jeho jednotlivé složky mohu plně spolehnout. V následujících týdnech cvičení vyhodnotíme a poté se obrátím na ústřední orgány s žádostí o řešení některých dílčích problémů, jako je například vybavení Policie ČR dozimetry a jejich kompatibilitu s vybavením Armády ČR nebo speciální vybavení jednotek dobrovolných hasičů v zóně havarijního plánování,“ uvedl hejtman Hašek a zdůraznil: „Nacvičovala se situace, která je velmi málo pravděpodobná. Dukovanská elektrárna je jednou z nejbezpečnějších jaderných elektráren v Evropě a na světě. Přesto chceme být připraveni na podobný typ mimořádné události a udělat maximum pro to, abychom ochránili zdraví a životy občanů našeho kraje, veřejný i soukromý majetek a zabránili jsme škodám na životním prostředí. Věřím, že i toto cvičení k tomu přispělo. Jsem přesvědčen, že kdyby šlo o reálnou situaci, budeme reagovat ještě rychleji než během cvičení,“ uvedl hejtman Hašek. Do cvičení se zapojilo na straně Jihomoravského kraje přibližně 600 účastníků a 90 vozů a jiné techniky složek integrovaného záchranného systému.

V Jihomoravském kraji (JMK) se během cvičení ZÓNA 2013 procvičovaly činnosti krizového štábu Jihomoravského kraje, krizových štábů složek integrovaného záchranného systému JMK, všech obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji a krizových štábů Nové Vsi a Sokolnic (Nová Ves, Sokolnice), dekontaminačního místa techniky a osob složek IZS v Únanově i evakuačního a přijímacího střediska osob obce Sokolnice.

Cvičení ZÓNA 2013 je po cvičeních ZÓNA 2008 a ZÓNA 2010 již třetím tohoto typu, zaměřeným na zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů pro případ vzniku havárie na některé z jaderných elektráren v ČR, a je organizováno z ústřední úrovně. 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK