Cvičení ZÓNA 2013

V úterý 26. března 2013 začalo cvičení Zóna 2013, které absolvují krizové štáby a složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. Cvičení se zúčastňují představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem, který v dopoledních hodinách zahájil první zasedání Krizového štábu JMK.

Toto cvičení, které potrvá do 28. března, má za úkol prověřit činnost orgánů krizového řízení při řešení následků simulované radiační havárie v Jaderné elektrárně Dukovany v sousedním Kraji Vysočina a procvičit ochranná opatření v případě nebezpečí vzniku radiační havárie v elektrárně.

O aktuálním průběhu cvičení informoval na brífinku hejtman Michal Hašek spolu s představiteli jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému JMK: „Nacvičuje se situace, která je velmi málo pravděpodobná. Dukovanská elektrárna je jednou z nejbezpečnějších jaderných elektráren v Evropě na světě. Přesto musíme nacvičovat všechny typy mimořádných událostí. Svolal jsem Krizový štáb Jihomoravského kraje a jednal jsem se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Koordinoval jsem postup prostřednictvím videokonference s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Dohodli jsme se po vyhodnocení situace, že na území obou krajů bude vyhlášen stav nebezpečí. Nyní Jihomoravský kraj nacvičuje přípravu evakuace ze zasažených obcí, chystá se dekontaminační linka pro vozidla Integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor nacvičuje zásah přímo v místě události,“ řekl hejtman Michal Hašek a zdůraznil: „Bereme toto cvičení velmi vážně, nejde jen o štábní cvičení, přistupujeme maximálně zodpovědně k nácviku situace. Chci požádat občany o pochopení i ohleduplnost řidičů při eventuálních policejních uzávěrách na silnicích. Nacvičujeme věc, která je velmi nepravděpodobná a přesto chceme být připraveni na takovýto typ mimořádné události a udělat maximum pro to, abychom uchránili zdraví a životy občanů našeho kraje, veřejný i soukromý majetek a zabránili jsme škodám na životním prostředí. Věřím, že i toto cvičení k tomu přispěje. Jsem přesvědčen, že kdyby šlo o reálnou situaci, budeme reagovat ještě rychleji než během cvičení,“ uvedl hejtman Hašek.

Do cvičení se podle prvních odhadů zapojuje na straně Jihomoravského kraje přibližně 300 účastníků, několik desítek vozů a jiné techniky složek integrovaného záchranného systému.

V Jihomoravském kraji (JMK) jsou v rámci cvičení ZÓNA 2013 procvičovány činnosti:

- krizového štábu Jihomoravského kraje

- krizových štábů složek integrovaného záchranného systému JMK

- krizových štábů všech obcí s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji

- krizových štábů vybraných obcí (Nová Ves, Sokolnice)

- dekontaminačního místa techniky a osob složek IZS (Únanov)

- evakuačního a přijímacího střediska osob obce (Sokolnice)

Cvičení ZÓNA 2013 je po cvičeních ZÓNA 2008 a ZÓNA 2010 je již třetím tohoto typu, zaměřeným na zajištění krizové připravenosti ústředních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů pro případ vzniku havárie na některé z jaderných elektráren v ČR, a je organizováno z ústřední úrovně.