foto 1 foto 2

Zkoušky z odborné způsobilosti v silniční dopravě

Zkoušky z odborné způsobilosti v dopravě

Pokud máte zájem absolvovat zkoušky z odborné způsobilosti v silniční dopravě, je nutné si vybrat volný termín a na zvoleném termínu se zapsat (viz rezervace termínu zkoušky) a současně vyplnit přihlášku ke zkoušce (viz elektronická přihláška ke zkoušce). 

 

Rezervace termínu zkoušky (podmínka účasti na zkoušce je kromě "Rezervace termínu zkoušky" i zaslání "Přihlášky ke zkoušce") - viz další řádek

 

Elektronická přihláška ke zkoušce (pro vyplnění přihlášky je nutný program Form Filler)

                                                          instalace programu Form Filler zdarma zde: http://www.602.cz/602xml_filler/download

 

Přihláška ve Wordu /používat v případě nefunkčnosti elektronické přihlášky/

 

Zkušební řád

 

Zkušební test (webové stránky Ministerstva dopravy)

 

Přehled potřebných znalostí pro případovou studii

 

Kontakt: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy - pracoviště Brno, Cejl 530/73, dv. č. 309, Mgr. Petr Stránský, tel.: 541 653 378, e-mail: stransky.petr@jmk.cz 

 

Právní úprava: čl. 4, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ust. § 8a, § 8b, § 8c zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 

 

Odkazy na firmy, poskytující žadatelům právní pomoc ke zkoušce z odborné způsobilosti v dopravě:

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. - pracoviště Brno (kompletní příprava ke zkoušce)

termíny seminářů - případové studie /2020/

AŠ Nosek - Telč