Tématem diskuse byla bezpečná dopravní infrastruktura

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se v pondělí 25. března 2013 zúčastnil v brněnském hotelu Voroněž 3. ročníku Business snídaně s názvem „Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2013“.

Akci pořádal vydavatel měsíčníku Moravské hospodářství Magnus Regio. Spolu s hejtmanem se debaty k uvedenému tématu zúčastnili také představitelé např. Ředitelství silnic a dálnic, Centra dopravního výzkumu, , Drážního úřadu, Policie ČR, města Brna i dalších měst jižní Moravy a také podnikatelská veřejnost.

K hlavním bodům diskuse patřily nejnovější trendy v řízení dopravy, bezpečnost přechodů a přejezdů, aktuální stav silnic a železnic, zvýšení bezpečnosti dopravní infrastruktury Jihomoravského kraje i plánované investice, které jsou nezbytně nutné k udržení a zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Při diskusi konstatoval vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu JMK Rostislav Snovický, že Jihomoravský kraj se potýká s výrazným nedostatkem peněz na opravu a modernizaci silnic druhé a třetí třídy. Akutní potřeba se pohybuje mezi čtyřmi až pěti miliardami korun, které by zajistily vyhovující stav. Opravu by potřebovalo 1600 kilometrů silnic ze zhruba 4000 kilometrů spravovaných krajem. Hejtman Michal Hašek poukázal na to, že stát neustále mění podmínky financování krajů a daňové příjmy se snižují i přes zvyšující se DPH. Navíc neexistuje zdroj na financování krajské dopravní infrastruktury. "Chceme, aby bylo do budoucna stabilnější. Uvažuje se o mýtném na krajských silnicích. Určitě se nechceme zadlužit a brát si nové úvěry. Teď kraj splácí dvoumiliardovou půjčku a další tři miliardy na spolufinancování staveb z dotací Evropské unie," uvedl hejtman Hašek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK