Kraj podporuje sběr vyřazeného elektrozařízení

Jihomoravský kraj v loňském roce ve spolupráci s kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení ELEKTROWIN nadále pokračoval v podpoře ekologického nakládání s tímto specifickým druhem odpadu.

Došlo tak k dalšímu zahuštění sběrné sítě vyřazených elektrozařízení; na území kraje přibylo 13 velkoobjemových kontejnerů speciálně upravených pro sběr elektra a 25 malých uzavřených červených kontejnerů, pokračoval také úspěšný projekt „Putující kontejner“, díky němuž se ve třiadvaceti menších obcích kraje sebralo celkem přes 31 tun vyřazené elektroniky. V rámci motivačního programu společnosti ELEKTROWIN bylo financováno vybavení sběrných dvorů a sběrných míst obcí; jednalo se nejen o umisťování nádob na elektro, ale také o realizaci technického a elektronického zabezpečení sběrných dvorů (oplocení, kamerové systémy a jiné), vybudování zpevněných ploch, obce si mohly pořídit rovněž manipulační techniku. V rámci tohoto programu má každá obec Jihomoravského kraje možnost i letos získat až 100 tisíc Kč.

Pokračovaly také osvětové a vzdělávací programy, jako jsou soutěže ve školách, vyhodnocování výsledků sběru v obcích, propagace zpětného odběru elektrozařízení směrem k veřejnosti a další aktivity. Celkem bylo v roce 2012 na území Jihomoravského kraje do sběrné sítě a další podpory zpětného odběru vyřazených elektrozařízení a jejich recyklace investováno více než 2,6 milionu korun. Jihomoravský kraj pokračuje ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN rovněž v letošním roce; o nejdůležitějších společných akcích naleznete informace na těchto stránkách.

Závěrečná zpráva ZDE (doc, 2,4 MB).

foto JMKfoto JMKfoto JMK