Krajská konference Rady seniorů

Ve čtvrtek 21. března 2013 se v brněnském sídle krajského úřadu uskutečnila krajská konference Rady seniorů České republiky. Její účastníky jménem kraje pozdravil radní Marek Šlapal.

Jihomoravský kraj v oblasti podpory aktivního způsobu života seniorů realizuje hned několik významných projektů. Uvedl do života projekt SENIOR PAS, který zaznamenal od svého vzniku v roce 2010 nebývalý ohlas, a k dnešnímu dni je evidováno přes 100 000 držitelů těchto pasů. Možnosti Senior pasů byly rozšířeny zřízením Senior pointů, tedy kontaktních a informačních míst pro naše spoluobčany. V kraji nyní existuje celkem osm míst, jejichž služeb dosud využilo přes 5 600 návštěvníků. Kraj také každoročně finančně podporuje také aktivity Krajské rady seniorů.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK