foto 1 foto 2

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (dále jen ZÚR JMK):

  

Úvodní strana
 

ZÚR JMK 2016

 

Návrh ZÚR JMK pro veřejné projednání

Návrh ZÚR JMK pro společné jednání

Zadání ZUR JMK

ZÚR JMK 2011 zrušené