Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2013 předali 18. března 2013 na slavnostním ceremoniálu v brněnském sídle krajského úřadu hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno 8. dubna 2013 v Hradci Králové při konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě“.

„Jsem rád, že za patnáct let existence tato soutěž pomohla zvyšování kvality webových stránek obcí a měst a poskytování strukturovaných informací nejen občanům, ale i náhodným návštěvníkům webové prezentace obce či města. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm, kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci,“ řekl hejtman Michal Hašek.

V kategorii webových stránek měst (kde soutěžilo 11 přihlášených) získal první místo Hodonín - http://www.hodonin.eu , druhé místo náleží Oslavanům http://www.mesto-oslavany.cz a na třetím místě se umístilo město Vyškov - http://www.vyskov-mesto.cz .

V kategorii webových stránek obcí (18 přihlášených) zvítězily Petrovice - http://www.oupetrovice.cz , těsně za nimi se umístila stejně jako loni webová stránka obce Vranovice - http://www.vranovice.eu  a na třetím místě webová stránka obce Sloup - http://www.sloup.info/ .

V kategorii „Elektronická služba“ (kde bylo přihlášených 38 služeb) zvítězil web Tišnova s rezervačním systémem pro občany. Na druhém místě skončila obdobná elektronická služba Bučovic a na třetím místě se umístily dvě elektronické služby: Jedovnice s videožurnálem on-line a Sloup v Moravském Krase se službou Přečíst nahlas.

Cenu veřejnosti v tomto roce získala webová stránka obce Vranov nad Dyjí. Tato cena je ovlivňována návštěvníky stránek dané obce s umístěným logem soutěže. Vítězem je obec nebo město, kde poměr mezi počtem obyvatel a počtem hlasujících pro danou webovou stránku je nejvyšší. Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné fotoaparát, multifunkční tiskárnu, kameru, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst.

„Díky této soutěži se stránky měst a obcí JMK velmi zlepšily a tak nabízí svým občanům velmi přehledné informace. Někdy požadavek na informování o všem v obci nebo městě naráží na nepřehlednost a velkou směsici aktualit. Ale i přes tento trend je potřeba ocenit velkou snahu obcí a měst věnovanou svým internetovým prezentacím. Určitě i odkazy na turistické a jiné zajímavosti dokáží obec velmi dobře prezentovat a případně přilákat i návštěvníky. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné. Při kontrole a porovnávání webů to snadno zjistíte, pokud například chcete porovnat rozpočty obcí nebo požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,“ konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský.

Nově se oproti předchozím ročníkům a metodice soutěže hodnotila podpora IPv6 (tj. umožnění přístupu prostřednictvím internetového protokolu verze 6), která se zvlášť sleduje na straně webového serveru, DNS serveru a e-mailového serveru. Toto kritérium hodnotila odborná firma NIC.CZ.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR. Více informací o soutěži Zlatý erb najdete na http://zlatyerb.obce.cz/  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK