Otevření nových prostor Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců

V úterý 12. března 2013 otevřeli radní kraje Bohumila Beranová a Jaroslav Parolek nové prostory Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců v Brně.

Centrum vzniklo v roce 2009 a Jihomoravský kraj se stal prvním - a do současné doby stále jediným krajem -, který se aktivně zapojil do formování integrační politiky v rámci své působnosti. Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců je financován ze 75 procent Evropským integračním fondem a z 25 procent Jihomoravským krajem. Cílovou skupinou projektu jsou státní příslušníci třetích zemí (čili cizinci mimo EU). V roce 2012 využilo služeb centra více než 1350 cizinců ze 72 různých zemí.

foto JMK