Hejtman Michal Hašek podpoří charitní praxi studentů práv

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman a děkanka Právnické fakulty MU Naděžda Rozehnalová ve čtvrtek 14. března 2013 podepsali memorandum o spolupráci za účelem podpory studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity při vykonávání povinné odborné praxe.

Za finanční podpory hejtmana Haška budou mít studenti zajištěnou možnost absolvování stáží v poradnách Diecézní charity Brno poskytujících poradenství pro potřebnou veřejnost. „Memorandum vyjadřuje společnou vůli působit při zvyšování míry právní gramotnosti veřejnosti a při poskytování právní pomoci lidem, kteří se nacházejí ve složitých životních situacích. Zároveň si studenti právnické fakulty budou moci prohloubit své praktické znalosti,“ uvedl po podpisu memoranda hejtman Michal Hašek.

Celková finanční podpora na období 15 měsíců činí 255 000 korun, jde přitom o část poslaneckého platu Michala Haška v současném volebním období.

foto JMKfoto JMKfoto JMK