Přípravy Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině

V pondělí dne 11. března 2013 navštívil náměstek hejtmana Roman Celý spolu s předsedou Výboru pro meziregionální vztahy krajského zastupitelstva Václavem Novákem obce Bzince pod Javorinou a Lubinu ve Slovenské republice.

Cílem návštěvy byly přípravy Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině a jednání o aktuálních projektech přeshraničního rozvoje cestovního ruchu. Starostové slovenských obcí informovali představitele kraje i o dalších akcích v příhraničí – o květnové podjavorinské folklórní slavnosti či veletrhu cestovního ruchu v Trenčíně. Delegace rovněž navštívila rodný dům národní umělkyně Ludmily Podjavorinské či Samuela Štúra, otce Ľudovíta Štúra.

foto JMKfoto JMKfoto JMK