Informace č.j. JMK 57681/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                           

                                                                                              

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 57681/2007                Foltín /1510                                                 2.5.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 28.4.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 56679/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluji následující:  

 

a)      itinerář cesty pana hejtmana Ing. Stanislava Juránka v Bruselu tvoří přílohu tohoto dopisu,

b)      pan hejtman Ing. Stanislav Juránek jednal v rámci Evropské komise s pí. Lene Naesager (členka Kabinetu komisařky pro zemědělství). 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

                           

                                                                    

Přílohy: dle textu