Návštěva Domova pro seniory v Předklášteří

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a další členové krajské rady v rámci výjezdního jednání rady v okrese Brno-venkov navštívili Domov pro seniory v Předklášteří, příspěvkovou organizaci kraje. S provozem domova je seznámil jeho ředitel Tomáš Franz.

Posláním Domova pro seniory v Předklášteří je poskytování sociálních služeb, podporování soběstačnosti, nezávislosti, individuality, sociálních kontaktů a aktivního, důstojného života seniorů, kteří potřebují pomoc jiné osoby a nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí. Domov také poskytuje péči osobám s onemocněním demencí. „Cením si toho, že jeho pracovníci dlouhodobě spolupracují a svoji činnost konzultují s Českou alzheimerovskou společností, od které získali certifikát kvality péče Vážka", řekl hejtman Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK