Série výjezdních jednání krajské rady začala v Kuřimi

 

Čtvrtečním jednáním v Kuřimi zahájila 7. března 2013 Rada Jihomoravského kraje sérii pracovních zasedání v jednotlivých okresech v tomto volebním období. Jejich cílem má být lepší poznání problematiky regionů a navázání bližších kontaktů se starosty měst a obcí. Hosty jednání proto byli členové vedení města Kuřimi v čele se starostou Drago Sukalovským a zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru JMK z okresu Brno-venkov.

Jak vyplynulo z projednávané informativní zprávy o trhu práce, hospodářské situaci, integrovaném záchranném systému a problémech na Brněnsku, kterou předložil hejtman Michal Hašek, k hlavním problémům ve správních obvodech jednotlivých obcí s rozšířenou působností v okrese Brno-venkov patří doprava, konkrétně silniční infrastruktura: obchvaty, plánování nových komunikací a stav krajských komunikací. „Konkrétně jsme v nových Zásadách územního rozvoje kraje přijali žádost Kuřimi a budeme vyhodnocovat severní i jižní variantu obchvatu Kuřimi. Se starostou jsem se také dohodl, že při jednání s Českými drahami budeme trvat na tom, aby České dráhy splnily svůj závazek, aby kuřimské nádraží dostalo vzhled důstojného dopravního uzlu 21. století. Vnímám také potřebu posílit obvodní oddělení Policie ČR v Kuřimi a jako šéf Integrovaného záchranného systému JMK budu tento požadavek prosazovat při jednání s krajským policejním ředitelstvím,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek.

Rada mj. schválila aktualizaci seznamu regionálně významných uzlů Integrovaného dopravního systému JMK. „Mezi priority na okrese Brno-venkov patří mj. železniční stanice Tišnov a Bílovice nad Svitavou a dále Šlapanice, Riegrova,“ uvedl náměstek hejtmana Zdeněk Pavlík. Rada rovněž rozhodla o dotaci 200 tisíc korun pro Mendelovu univerzitu na projekt Situace na energetickém trhu a její předpokládaný vývoj. „Chceme umožnit, aby se společných nákupů energie účastnily spolu s krajem i další obce a města jižní Moravy. Chystaná studie má zmapovat problémy a odhady možného vývoje. Chceme šetřit na provozu, nikoliv na lidech,“ řekl hejtman Hašek.

Rada se zabývala také personálními otázkami v příspěvkových organizacích kraje. Rada jmenovala MUDr. Věru Dostálovou na místo ředitelky příspěvkové organizace Nemocnice TGM Hodonín. MUDr. Věra Dostálová pracovala v Nemocnici TGM Hodonín od roku 2009 a vykonávala funkci náměstkyně ředitele pro zdravotní péči a statutární zástupkyni ředitele nemocnice. Dále rada jmenovala MUDr. Kateřinu Bednaříkovou na místo ředitelky příspěvkové organizace Jihomoravské dětské léčebny.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK