Porady představitelů kraje se starostkami a starosty obcí pokračovaly ve Vyškově a Blansku

Ve Vyškově a v Blansku pokračovaly ve středu 6. března 2013 série porad představitelů Jihomoravského kraje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje se starostkami a starosty obcí jednotlivých okresů regionu.

Kromě informací členů Rady Jihomoravského kraje patřila k tématům porady mj. příprava JMK na programovací období 2014 – 2020, Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017, dotační programy JMK, aktuální informace k financování obcí, novelizace školského zákona a také informace k Zásadám územního rozvoje JMK. K diskutovaným problémům patřily také například stav komunikací v regionu a možnosti financování škol zřizovaných obcemi s ohledem na legislativní změny. Porady se starosty obcí a měst jednotlivých okresů kraje se konají již sedmým rokem.

foto JMKfoto JMKfoto JMK