Hejtman diskutoval se zástupci podnikatelské sféry

Diskusi představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR se zástupci firem Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina hostilo ve středu 6. března 2013 brněnské výstaviště. Setkání se zúčastnil a s přítomnými podnikateli diskutoval též jihomoravský hejtman Michal Hašek.

K tématům jednání mimo jiné patřila opatření na podporu ekonomického růstu, podpora technického vzdělávání, výzkum a vývoj, podpora exportu apod.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK