Zasedala Bezpečnostní rada kraje

V areálu Hasičského záchranného sboru JMK v Brně se v úterý 5. března 2013 konalo zasedání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje. K hlavním tématům jednání patřila především problematika úzké součinnosti Jihomoravského kraje s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje jako základní řídící složkou Integrovaného záchranného systému. Jednání, které řídil hejtman Michal Hašek, se zúčastnil také generální ředitel HZS České republiky Drahoslav Ryba.

Na programu byla mj. zpráva o stavu požární ochrany v Jihomoravském kraji za rok 2012 a informace o plnění úkolů jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí a činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Moravské hasičské jednoty. Bezpečnostní rada kraje dále projednala pokrytí území obcí Jihomoravského kraje zdravotnickou záchrannou službou. Její členové projednali také bezpečnostní situaci v kraji (kde se mj. snižuje podíl trestné činnosti s extremistickým podtextem) a dopady lednové amnestie.

„Šlo o první výjezdní zasedání v tomto volebním období, chceme postupně navštívit všechny složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje,“ uvedl po jednání bezpečnostní rady hejtman Michal Hašek. „Schválili jsme například aktualizovaný Traumatologický plán Jihomoravského kraje a zabývali jsme se přípravou cvičení ZÓNA 2013. Námětem cvičení, které se uskuteční koncem března, bude mimořádná událost v areálu Jaderné elektrárny Dukovany,“ dodal Michal Hašek.

Na závěr jednání Bezpečnostní rady kraje hejtman Hašek předal medaile Jihomoravského kraje celkem jednadvaceti profesionálním a dobrovolným hasičům za dlouholetou práci na úseku požární ochrany. „U dobrovolných hasičů šlo v řadě případů o lidi, kteří se požární ochraně věnují několik desítek let, takže se jedná o ocenění jejich celoživotního nasazení. Jejich práce si velice vážím. Dobrovolní hasiči jsou navíc dnes jednou z mála posledních fungujících spolkových struktur na celé jižní Moravě. Jsem hrdý na to, že se na dobrovolné i profesionální hasiče mohu jako šéf Integrovaného záchranného systému kdykoliv spolehnout,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Členové Bezpečnostní rady kraje měli také možnost seznámit se s technikou, kterou Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje používá při svých zásazích.
foto JMKfoto JMKfoto JMK