Setkání zástupců mikroregionů

V pátek 1. března 2013 se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uskutečnilo pracovní setkání zástupců mikroregionů Jihomoravského kraje. S představiteli obcí a mikroregionů zde jednal náměstek hejtmana Václav Božek.

Mezi hlavními tématy pracovního setkání dominovaly informace k programovacímu období 2014 – 2020 a k dotačním programům Jihomoravského kraje. Přítomní zástupci obcí a mikroregionů se seznámili také s aktualitami z oblasti cykloturistiky a diskutovali o současné politice zaměstnanosti.

foto JMKfoto JMKfoto JMK