Dotace Pravoslavné církvi na organizaci cyrilometodějských oslav v Mikulčicích

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. února 2013 schválilo poskytnutí dotace ve výši 4,5 milionu korun Pravoslavné církvi v českých zemích na akci „Setkání kultur – oslavy u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu“.

„Jedná se nejvýznamnější akci pořádanou v rámci letošních cyrilometodějských oslav na území Jihomoravského kraje, při které se očekává se účast vysokých státních představitelů a tisíců poutníků z řady zemí Evropy. Pravoslavná církev se zavázala být jejím hlavním pořadatelem,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Akce se uskuteční ve dnech 24. až 26. května 2013 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Schválená dotace bude poskytnuta k pokrytí nákladů na scénář, producenta a režiséra, na účinkující – moderátory, sbory, kapely a sólisty, na produkci a další produkční náklady (zejména na přípravu a realizaci produkce, na telekomunikační a poštovní služby, grafické práce, kopírování, tisk apod.). Pravoslavná církev jako hlavní organizátor uvedené akce z této dotace uhradí rekvizity a kostýmy a technickou produkci v místě (zejména výstavbu scén, zázemí, projekce apod.). Dotace bude rovněž sloužit na zajištění návštěvníků v místě a okolí a na bezpečnostní a dopravní zajištění, na zajištění VIP servisu a protokolu, na všeobecné technické, provozní a agenturní náklady, na propagaci a reklamní systém, mediální servis a komunikaci s médii.