Přivítání prvních občánků kraje

Součástí programu zasedání krajského zastupitelstva 28. února 2013 bylo přivítání prvních občánků. Kromě prvního občánka Jihomoravského kraje narozeného v letošním roce hejtman Michal Hašek představil zastupitelům také letošní první děti narozené v jednotlivých okresech kraje a jejich rodičům předal pro děti finanční i věcné dary a pamětní listy.

První občánek kraje Justýna Jarošová, která se narodila 1. ledna v první minutě po půlnoci v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří, získala od kraje finanční dar ve výši 20 tisíc korun, pamětní list hejtmana, pamětní medaili Jihomoravského kraje a dále dary do výše 5 000 korun jejím rodinným příslušníkům.

Další děti - první občánci jednotlivých okresů - obdržely finanční dar ve výši 10 000 korun a dále věcné dary do výše 3 000 korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMK