Zastupitelstvo schválilo nové Zadání Zásad územního rozvoje JMK

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 28. února 2013 schválilo hlasy 59 zastupitelů ze všech politických klubů Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které nahrazuje Zadání ZÚR JMK schválené na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 25. února 2010.

Text zadání je výsledkem projednání. „Významně se neodlišuje od zadání před třemi lety, nicméně nejedná se o identický text. Jsme přesvědčeni, že práce z minulých let nebyla marná. Chceme být maximálně otevření a transparentní. Zohledňujeme také rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pro případ, že Ústavní soud naši stížnost zamítne,“ uvedl hejtman Michal Hašek. „Harmonogram, který je připravován pro přijetí Zásad územního rozvoje kraje, počítá s horizontem několika let do konce tohoto volebního období,“ dodal hejtman Hašek.

Jihomoravský kraj měl od září 2011 svoje Zásady územního rozvoje, ty však v červnu 2012 zrušil Nejvyšší správní soud. I když Zastupitelstvo Jihomoravského kraje nesouhlasí s rozsudkem Nejvyššího správního soudu a podalo proti němu ústavní stížnost, nemůže čekat (možná i několik let) na výsledek.

Příprava každého dokumentu začíná jeho zadáním, tak je tomu i v případě Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. K přípravě zadání „nových“ Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje uspořádal Jihomoravský kraj pro obce semináře, při kterých byly jednotlivé záměry podrobeny diskuzi.

„Informace z těchto seminářů využil krajský úřad při přípravě zadání „nových“ Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Na podzim 2012 zadání projednal s obcemi, sousedními kraji a dotčenými úřady a následně upravil podle jejich požadavků. Požadavky podalo 52 z celkem 673 obcí Jihomoravského kraje, 18 dotčených úřadů a 5 sousedních krajů,“ řekl krajský radní Antonín Tesařík. „Jde o první krok v dlouhém procesu. Chci ujistit, že i nadále budeme postupovat s otevřenou komunikací tak, aby výsledkem bylo schválení Zásad územního rozvoje kraje,“ dodal radní Tesařík. Obce připravovaly požadavky již se znalostí řešení, která byla obsažena ve zrušeném dokumentu. Krajský úřad JMK byl veden snahou všem oprávněným požadavkům vyhovět.

Zásady územního rozvoje jsou často srovnávány s územním plánem a také jsou nazývány územním plánem kraje, nejsou však tak podrobné. Jde o strategický dokument, který má jednoznačnou vizi – rozvoj kraje, v němž klíčovou roli hraje vztah kraje, resp. všech jeho obcí k ostatním krajům a obcím České republiky.