Úspěch Střední školy průmyslové a umělecké v Hodoníně na poli mezinárodních vzdělávacích projektů

Mimořádného úspěchu dosáhla krajem zřizovaná Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně na poli mezinárodních vzdělávacích projektů. Se svým projektem Pek, the Traveller Flea 3 se pod vedením Ludmily Kosíkové stali vítězi Evropských cen eTwinning pro rok 2013 ve věkové kategorii 16 - 19 let.

eTwinning je aktivita Evropské komise, do které se od jejího vzniku v roce 2005 zapojilo již více než 195 000 evropských učitelů. Ti společně realizují mezinárodní vzdělávací projekty online, tedy s využitím informačních a komunikačních technologií. Ke kontaktům se svými evropskými spolužáky využívají bezpečné prostředí virtuální třídy, které jim aktivita eTwinning bezplatně poskytuje.

Do oceněného projektu je Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně zapojena již od roku 2010. Cílem tohoto projektu je umožnit žákům poznávání evropských zemí prostřednictvím putování blechy Pek. Na základě společné činnosti všech zapojených škol tak každoročně vzniká komiksový časopis. Žáci v projektu pracují v mezinárodních skupinách, kdy každá skupina je zodpovědná za část příběhu. Kromě praktických zkušeností spojených s využíváním online grafických nástrojů, žáci mimovolně zdokonalují také cizí jazyk, v tomto případě angličtinu. Žáci jsou tak nuceni používat jazyk v reálných životních situacích, což jim následně pomůže zlepšit jejich pozici na trhu práce.

Ocenění bude Ludmile Kosíkové předáno na Evropské konferenci eTwinning v Lisabonu ve dnech 13. - 15. března 2013.